Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Thay rung Acer beTouch E101

Thay rung Acer beTouch E101
Thay rung Acer beTouch E101
$0.00
Ex Tax: $0.00
  • Stock: In Stock
  • Model: beTouch E101
Thay rung Acer beTouch E101. Fixme chuyên Thay rung Acer beTouch E101, sửa chữa bảo hành beTouch E101  Acer beTouch E101. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay rung Acer beTouch E101 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Acer quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay rung Acer beTouch E101 và đợi lấy ngay trong vòng từ 2 - 4 tiếng.

Địa chỉ: Số 53 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 0888.888.652
Facebook: facebook.com/fixme.vn/
Website: 
 

 ​​Thay kính màn hình cảm ứng là trang chuyên về sửa chửa màn hình cảm ứng của Fixme.vn

Quy trình Thay rung Acer beTouch E101 tại Fixme<
    li>Bước 1: Cộng tác viên nhận điện thoại và nghe khách hàng trình bày về máy.
  • Bước 2: Cộng tác viên bên trung tâm sẽ check tất cả điện thoại của khách hàng
  • Bước 3: Bắt đầu máy khách hàng được tháo ra và thực hiện Thay rung Acer beTouch E101
  • Bước 4: Sau khi quá trình Thay rung Acer beTouch E101 hoàn thành, khách hàng được hướng dẫn kiểm tra và test lại máy.
  • Bước 5: Chúng tôi tiến hành dán tem và ghi phiếu BH màn hình mới
<

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good

Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.

Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.