Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1
$0.00
Ex Tax: $0.00
  • Stock: In Stock
  • Model: Ascend D1
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1, sửa chữa bảo hành Ascend D1  Huawei Ascend D1. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Huawei quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1 và đợi lấy ngay trong vòng từ 2 - 4 tiếng.

Địa chỉ: Số 53 Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, HCM
Điện thoại: 0888.888.652
Facebook: facebook.com/fixme.vn/
Website: 
 

 ​​Thay kính màn hình cảm ứng là trang chuyên về sửa chửa màn hình cảm ứng của Fixme.vn

Quy trình Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1 tại Fixme<
    li>Bước 1: Cộng tác viên nhận điện thoại và nghe khách hàng trình bày về máy.
  • Bước 2: Cộng tác viên bên trung tâm sẽ check tất cả điện thoại của khách hàng
  • Bước 3: Bắt đầu máy khách hàng được tháo ra và thực hiện Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1
  • Bước 4: Sau khi quá trình Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Huawei Ascend D1 hoàn thành, khách hàng được hướng dẫn kiểm tra và test lại máy.
  • Bước 5: Chúng tôi tiến hành dán tem và ghi phiếu BH màn hình mới
<

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good

Unlimited Blocks, Tabs or Accordions with any HTML content can be assigned to any individual product or to certain groups of products, like entire categories, brands, products with specific options, attributes, price range, etc. You can indicate any criteria via the advanced product assignment mechanism and only those products matching your criteria will display the modules.

Also, any module can be selectively activated per device (desktop/tablet/phone), customer login status and other criteria. Imagine the possibilities.