Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Google Pixel

Google Pixel
Bảo hành Google - Sửa Google Pixel tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Google Pixel như: Sửa jack cắm tai nghe Google Pixel, Sửa vô nước mất nguồn Google Pixel, Thay camera Google Pixel, Thay kính cảm ứng Google Pixel, Thay loa ngoài, chuông Google Pixel, Thay màn hình Google Pixel, Thay mic Google Pixel, Thay nút nguồn, volume Google Pixel, Thay ổ sim sóng yếu Google Pixel .<
Brand: Google Model: Pixel
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Google Pixel. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng ti..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Hard reset treo logo Google Pixel. Fixme chuyên Hard reset treo logo Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng..
$100,000.00
Brand: Google Model: Pixel
Mua Google Pixel lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Google Pixel lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Google Pixel lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn ..
$100,000.00
Brand: Google Model: Pixel
Sửa jack cắm tai nghe Google Pixel. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách h..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Sửa vô nước mất nguồn Google Pixel. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách h..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay camera Google Pixel. Fixme chuyên Thay camera Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chún..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay kính cảm ứng Google Pixel. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng Xem kỷ t..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay loa ngoài, chuông Google Pixel. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khác..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay màn hình Google Pixel. Fixme chuyên Thay màn hình Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên củ..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay mic Google Pixel. Fixme chuyên Thay mic Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Tha..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay nút nguồn, volume Google Pixel. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khác..
$0.00
Brand: Google Model: Pixel
Thay ổ sim sóng yếu Google Pixel. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Google Pixel, sửa chữa bảo hành Pixel  Google Pixel. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Google Pixel trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Google quy định. Khách hàng Xe..
$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/