Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn A34

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn A34
Bảo hành KARBONN - Sửa Karbonn A34 tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Karbonn A34 như: Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A34, Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A34, Thay camera Karbonn A34, Thay kính cảm ứng Karbonn A34, Thay loa ngoài, chuông Karbonn A34, Thay màn hình Karbonn A34, Thay mic Karbonn A34, Thay nút nguồn, volume Karbonn A34, Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A34 LAVA, XCUTE, Acer, Amazon, Apple, Asus, BKAV, Blackberry, Coolpad.<
Brand: Karbonn
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A34. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chu..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Hard reset treo logo Karbonn A34. Fixme chuyên Hard reset treo logo Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Mua Karbonn A34 lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Karbonn A34 lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Karbonn A34 lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy tr..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A34. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng X..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A34. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng X..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay camera Karbonn A34. Fixme chuyên Thay camera Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay kính cảm ứng Karbonn A34. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay loa ngoài, chuông Karbonn A34. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay màn hình Karbonn A34. Fixme chuyên Thay màn hình Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chú..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay mic Karbonn A34. Fixme chuyên Thay mic Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay nút nguồn, volume Karbonn A34. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A34. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A34, sửa chữa bảo hành A34  Karbonn A34. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A34 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)