Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn A7 Star

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn A7 Star
Bảo hành KARBONN - Sửa Karbonn A7 Star tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Karbonn A7 Star như: Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A7 Star, Thay camera Karbonn A7 Star, Thay kính cảm ứng Karbonn A7 Star, Thay loa ngoài, chuông Karbonn A7 Star, Thay màn hình Karbonn A7 Star, Thay mic Karbonn A7 Star, Thay nút nguồn, volume Karbonn A7 Star, Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A7 Star, Thay pin Karbonn A7 Star LAVA, XCUTE, Acer, Amazon, Apple, Asus, BKAV, Blackberry, Coolpad.<
Brand: Karbonn
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng v..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Hard reset treo logo Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Hard reset treo logo Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy đ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Mua Karbonn A7 Star lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Karbonn A7 Star lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Karbonn A7 Star lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đú..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn qu..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn qu..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay camera Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay camera Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuậ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay kính cảm ứng Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khác..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay loa ngoài, chuông Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay màn hình Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay màn hình Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem k..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay mic Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay mic Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên củ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay nút nguồn, volume Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A7 Star. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A7 Star, sửa chữa bảo hành A7 Star  Karbonn A7 Star. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Karbonn A7 Star trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)