Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn K65 Buzz

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Karbonn K65 Buzz
Bảo hành KARBONN - Sửa Karbonn K65 Buzz tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Karbonn K65 Buzz như: Sửa jack cắm tai nghe Karbonn K65 Buzz, Sửa vô nước mất nguồn Karbonn K65 Buzz, Thay camera Karbonn K65 Buzz, Thay kính cảm ứng Karbonn K65 Buzz, Thay loa ngoài, chuông Karbonn K65 Buzz, Thay màn hình Karbonn K65 Buzz, Thay mic Karbonn K65 Buzz, Thay nút nguồn, volume Karbonn K65 Buzz, Thay ổ sim sóng yếu Karbonn K65 Buzz .<
Brand: Karbonn
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Karbonn K65 Buzz trước mặt khách h..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Hard reset treo logo Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Hard reset treo logo Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Mua Karbonn K65 Buzz lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Karbonn K65 Buzz lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Karbonn K65 Buzz lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và th..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: Karbonn
Sửa jack cắm tai nghe Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbo..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Sửa vô nước mất nguồn Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbo..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay camera Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay camera Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay kính cảm ứng Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định...
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay loa ngoài, chuông Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Ka..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay màn hình Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay màn hình Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay mic Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay mic Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay nút nguồn, volume Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Ka..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: Karbonn
Thay ổ sim sóng yếu Karbonn K65 Buzz. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Karbonn K65 Buzz, sửa chữa bảo hành K65 Buzz  Karbonn K65 Buzz. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Karbonn K65 Buzz trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Karbonn quy..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)