Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Nomi 3s

Nomi 3s
Bảo hành Nomi - Sửa Nomi 3s tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Nomi 3s như: Sửa vô nước mất nguồn Nomi 3s, Thay camera Nomi 3s, Thay kính cảm ứng Nomi 3s, Thay loa ngoài, chuông Nomi 3s, Thay màn hình Nomi 3s, Thay mic Nomi 3s, Thay nút nguồn, volume Nomi 3s, Thay ổ sim sóng yếu Nomi 3s, Thay pin Nomi 3s .<
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Nomi 3s. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
$0.00
Brand: Nomi Model: 3s
Hard reset treo logo Nomi 3s. Fixme chuyên Hard reset treo logo Nomi 3s, sửa chữa bảo hành 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của ch..
$100,000.00
Brand: Nomi Model: 3s
Mua Nomi 3s lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Nomi 3s lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Nomi 3s lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
$100,000.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Sửa jack cắm tai nghe Nomi 3s. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viê..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Sửa vô nước mất nguồn Nomi 3s. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viê..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay camera Nomi 3s. Fixme chuyên Thay camera Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay camera No..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay kính cảm ứng Nomi 3s. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng ..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay loa ngoài, chuông Nomi 3s. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay màn hình Nomi 3s. Fixme chuyên Thay màn hình Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay màn..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay mic Nomi 3s. Fixme chuyên Thay mic Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic Nomi 3s và đợi..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay nút nguồn, volume Nomi 3s. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
$0.00
Brand: Nomi Model: nomi 3s
Thay ổ sim sóng yếu Nomi 3s. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Nomi 3s, sửa chữa bảo hành nomi 3s  Nomi 3s. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Nomi 3s trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Nomi quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của ..
$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/