Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Oppo R5

Oppo R5
Bảo hành Oppo - Sửa Oppo R5 tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Oppo R5 như: Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Oppo R5, Sửa jack cắm tai nghe Oppo R5, Sửa vô nước mất nguồn Oppo R5, Thay camera Oppo R5, Thay kính cảm ứng Oppo R5, Thay loa ngoài, chuông Oppo R5, Thay màn hình Oppo R5, Thay mic Oppo R5, Thay nút nguồn, volume Oppo R5 .<
Brand: Oppo Model: R5
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Oppo R5. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Hard reset treo logo Oppo R5. Fixme chuyên Hard reset treo logo Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của ch..
$100,000.00
Brand: Oppo Model: R5
Mua Oppo R5 lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Oppo R5 lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Oppo R5 lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được..
$100,000.00
Brand: Oppo Model: R5
Sửa jack cắm tai nghe Oppo R5. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Sửa vô nước mất nguồn Oppo R5. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay camera Oppo R5. Fixme chuyên Thay camera Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay camera Oppo R5..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay kính cảm ứng Oppo R5. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi T..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay loa ngoài, chuông Oppo R5. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay màn hình Oppo R5. Fixme chuyên Thay màn hình Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay màn hình..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay mic Oppo R5. Fixme chuyên Thay mic Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic Oppo R5 và đợi ..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay nút nguồn, volume Oppo R5. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên ..
$0.00
Brand: Oppo Model: R5
Thay ổ sim sóng yếu Oppo R5. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Oppo R5, sửa chữa bảo hành R5  Oppo R5. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Oppo R5 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Oppo quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng..
$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/