Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Plum Axe II

Plum Axe II
Bảo hành PLUM - Sửa Plum Axe II tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Plum Axe II như: Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Plum Axe II, Sửa jack cắm tai nghe Plum Axe II, Sửa vô nước mất nguồn Plum Axe II, Thay camera Plum Axe II, Thay kính cảm ứng Plum Axe II, Thay loa ngoài, chuông Plum Axe II, Thay màn hình Plum Axe II, Thay mic Plum Axe II, Thay nút nguồn, volume Plum Axe II .<
Brand: Plum Model: Axe II
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Plum Axe II. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Hard reset treo logo Plum Axe II. Fixme chuyên Hard reset treo logo Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem ..
$100,000.00
Brand: Plum Model: Axe II
Mua Plum Axe II lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Plum Axe II lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Plum Axe II lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy..
$100,000.00
Brand: Plum Model: Axe II
Sửa jack cắm tai nghe Plum Axe II. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng X..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Sửa vô nước mất nguồn Plum Axe II. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng X..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay camera Plum Axe II. Fixme chuyên Thay camera Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay kính cảm ứng Plum Axe II. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay loa ngoài, chuông Plum Axe II. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàn..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay màn hình Plum Axe II. Fixme chuyên Thay màn hình Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chú..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay mic Plum Axe II. Fixme chuyên Thay mic Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay nút nguồn, volume Plum Axe II. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàn..
$0.00
Brand: Plum Model: Axe II
Thay ổ sim sóng yếu Plum Axe II. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Plum Axe II, sửa chữa bảo hành Axe II  Plum Axe II. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Plum Axe II trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Plum quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/