Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Sky A850

Sky A850
Bảo hành Sky - Sửa Sky A850 tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Sky A850 như: Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Sky A850, Sửa jack cắm tai nghe Sky A850, Sửa vô nước mất nguồn Sky A850, Thay camera Sky A850, Thay kính cảm ứng Sky A850, Thay loa ngoài, chuông Sky A850, Thay màn hình Sky A850, Thay mic Sky A850, Thay nút nguồn, volume Sky A850 .<
Brand: Sky Model: 850
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Sky A850. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình..
$0.00
Brand: Sky Model: A850
Hard reset treo logo Sky A850. Fixme chuyên Hard reset treo logo Sky A850, sửa chữa bảo hành A850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên c..
$100,000.00
Brand: Sky Model: A850
Mua Sky A850 lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Sky A850 lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành A850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Sky A850 lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay th..
$100,000.00
Brand: Sky Model: 850
Sửa jack cắm tai nghe Sky A850. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Sửa vô nước mất nguồn Sky A850. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay camera Sky A850. Fixme chuyên Thay camera Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay camera Sky..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay kính cảm ứng Sky A850. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng t..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay loa ngoài, chuông Sky A850. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay màn hình Sky A850. Fixme chuyên Thay màn hình Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay màn ..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay mic Sky A850. Fixme chuyên Thay mic Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic Sky A850 và đợi..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay nút nguồn, volume Sky A850. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật v..
$0.00
Brand: Sky Model: 850
Thay ổ sim sóng yếu Sky A850. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Sky A850, sửa chữa bảo hành 850  Sky A850. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Sky A850 trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Sky quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của c..
$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any sticky messages such as cookie notices, special promotions, or any other important messages. http://www.allaboutcookies.org/