Vertu Ascent 2010

Vertu Ascent 2010
Bảo hành VERTU - Sửa Vertu Ascent 2010 tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Vertu Ascent 2010 như: Thay kính cảm ứng Vertu Ascent 2010, Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent 2010, Thay màn hình Vertu Ascent 2010, Thay mic Vertu Ascent 2010, Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent 2010, Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent 2010, Thay pin Vertu Ascent 2010, Thay rung Vertu Ascent 2010, Thay sửa chuôi sạc không vô Vertu Ascent 2010 .

Thanh lý hàng cũ
Show:
Sort By:

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Ascent 2010

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quê..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Hard reset treo logo Vertu Ascent 2010

Hard reset treo logo Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Hard reset treo logo Vertu Ascent 2010, sử..

100,000 ₫ Ex Tax: 100,000 ₫

Mua Vertu Ascent 2010 lỗi hư main bể màn không sửa được

Mua Vertu Ascent 2010 lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Vertu Ascent 2010 lỗi..

100,000 ₫ Ex Tax: 100,000 ₫

Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent 2010

Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent 2010, ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent 2010

Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent 2010, ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay camera Vertu Ascent 2010

Thay camera Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay camera Vertu Ascent 2010, sửa chữa bảo hành As..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay kính cảm ứng Vertu Ascent 2010

Thay kính cảm ứng Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Vertu Ascent 2010, sửa chữa..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent 2010

Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent 2010..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay màn hình Vertu Ascent 2010

Thay màn hình Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay màn hình Vertu Ascent 2010, sửa chữa bảo hàn..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay mic Vertu Ascent 2010

Thay mic Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay mic Vertu Ascent 2010, sửa chữa bảo hành Ascent 2..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent 2010

Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent 2010..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent 2010

Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent 2010, sửa ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay pin Vertu Ascent 2010

Thay pin Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay pin Vertu Ascent 2010, sửa chữa bảo hành Ascent 2..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay rung Vertu Ascent 2010

Thay rung Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay rung Vertu Ascent 2010, sửa chữa bảo hành Ascent..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay sửa chuôi sạc không vô Vertu Ascent 2010

Thay sửa chuôi sạc không vô Vertu Ascent 2010. Fixme chuyên Thay sửa chuôi sạc không vô Vertu A..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Facebook Comments ()