Yezz 4.5EL LTE

Yezz 4.5EL LTE
Bảo hành YEZZ - Sửa Yezz 4.5EL LTE tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Yezz 4.5EL LTE như: Thay mic Yezz 4.5EL LTE, Thay nút nguồn, volume Yezz 4.5EL LTE, Thay ổ sim sóng yếu Yezz 4.5EL LTE, Thay pin Yezz 4.5EL LTE, Thay rung Yezz 4.5EL LTE, Thay sửa chuôi sạc không vô Yezz 4.5EL LTE, Thay sửa đổi main Yezz 4.5EL LTE, Hard reset treo logo Yezz 4.5EL LTE, Mua Yezz 4.5EL LTE lỗi hư main bể màn không sửa được .

Thanh lý hàng cũ
Show:
Sort By:

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Yezz 4.5EL LTE

Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên m..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Hard reset treo logo Yezz 4.5EL LTE

Hard reset treo logo Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Hard reset treo logo Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa..

100,000 ₫ Ex Tax: 100,000 ₫

Mua Yezz 4.5EL LTE lỗi hư main bể màn không sửa được

Mua Yezz 4.5EL LTE lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Yezz 4.5EL LTE lỗi hư ma..

100,000 ₫ Ex Tax: 100,000 ₫

Sửa jack cắm tai nghe Yezz 4.5EL LTE

Sửa jack cắm tai nghe Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Yezz 4.5EL LTE, sửa ch..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Sửa vô nước mất nguồn Yezz 4.5EL LTE

Sửa vô nước mất nguồn Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Yezz 4.5EL LTE, sửa ch..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay camera Yezz 4.5EL LTE

Thay camera Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay camera Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo hành 4.5EL LT..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay kính cảm ứng Yezz 4.5EL LTE

Thay kính cảm ứng Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo h..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay loa ngoài, chuông Yezz 4.5EL LTE

Thay loa ngoài, chuông Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Yezz 4.5EL LTE, sửa ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay màn hình Yezz 4.5EL LTE

Thay màn hình Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay màn hình Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo hành 4.5E..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay mic Yezz 4.5EL LTE

Thay mic Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay mic Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo hành 4.5EL LTE ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay nút nguồn, volume Yezz 4.5EL LTE

Thay nút nguồn, volume Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Yezz 4.5EL LTE, sửa ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay ổ sim sóng yếu Yezz 4.5EL LTE

Thay ổ sim sóng yếu Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa b..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay pin Yezz 4.5EL LTE

Thay pin Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay pin Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo hành 4.5EL LTE ..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay rung Yezz 4.5EL LTE

Thay rung Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay rung Yezz 4.5EL LTE, sửa chữa bảo hành 4.5EL LTE&nb..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Thay sửa chuôi sạc không vô Yezz 4.5EL LTE

Thay sửa chuôi sạc không vô Yezz 4.5EL LTE. Fixme chuyên Thay sửa chuôi sạc không vô Yezz 4.5EL..

0 ₫ Ex Tax: 0 ₫

Facebook Comments ()