Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Vertu Ascent

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Vertu Ascent
Bảo hành VERTU - Sửa Vertu Ascent tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Vertu Ascent như: Thay camera Vertu Ascent, Thay kính cảm ứng Vertu Ascent, Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent, Thay màn hình Vertu Ascent, Thay mic Vertu Ascent, Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent, Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent, Thay pin Vertu Ascent, Thay rung Vertu Ascent .<
Brand: VERTU
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Ascent. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng t..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Hard reset treo logo Vertu Ascent. Fixme chuyên Hard reset treo logo Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Mua Vertu Ascent lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Vertu Ascent lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Vertu Ascent lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách h..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách h..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay camera Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay camera Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chún..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay kính cảm ứng Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ t..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khác..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay màn hình Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay màn hình Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên củ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay mic Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay mic Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Tha..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khác..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent, sửa chữa bảo hành Ascent  Vertu Ascent. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Vertu Ascent trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xe..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)