Menu
Your Cart

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Vertu Aster

Vertu Aster
Bảo hành VERTU - Sửa Vertu Aster tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Vertu Aster như: Thay camera Vertu Aster, Thay kính cảm ứng Vertu Aster, Thay loa ngoài, chuông Vertu Aster, Thay màn hình Vertu Aster, Thay mic Vertu Aster, Thay nút nguồn, volume Vertu Aster, Thay ổ sim sóng yếu Vertu Aster, Thay pin Vertu Aster, Thay rung Vertu Aster .<
Brand: VERTU
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Aster. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu c..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Hard reset treo logo Vertu Aster. Fixme chuyên Hard reset treo logo Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Mua Vertu Aster lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Vertu Aster lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Vertu Aster lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Sửa jack cắm tai nghe Vertu Aster. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng X..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Sửa vô nước mất nguồn Vertu Aster. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng X..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay camera Vertu Aster. Fixme chuyên Thay camera Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay kính cảm ứng Vertu Aster. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay loa ngoài, chuông Vertu Aster. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay màn hình Vertu Aster. Fixme chuyên Thay màn hình Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chú..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay mic Vertu Aster. Fixme chuyên Thay mic Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tôi Thay mic..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay nút nguồn, volume Vertu Aster. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàn..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay ổ sim sóng yếu Vertu Aster. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Vertu Aster, sửa chữa bảo hành Aster  Vertu Aster. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Vertu Aster trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)
This is the sticky Notification module. You can use it for any message such as cookie notices, special promotions, or any other important text.