Menu
Your Cart
20% OFF on all products Shop now

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Vertu Diamond

Trung Tâm bảo hành sửa chữa Vertu Diamond
Bảo hành VERTU - Sửa Vertu Diamond tại Hồ Chí Minh Fixme sửa chữa hơn 16 lỗi của Vertu Diamond như: Thay màn hình Vertu Diamond, Thay mic Vertu Diamond, Thay nút nguồn, volume Vertu Diamond, Thay ổ sim sóng yếu Vertu Diamond, Thay pin Vertu Diamond, Thay rung Vertu Diamond, Thay sửa chuôi sạc không vô Vertu Diamond, Thay sửa đổi main Vertu Diamond, Hard reset treo logo Vertu Diamond .<
Brand: VERTU
Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Diamond. Fixme chuyên Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Cài rom, mất boot, quên mật khẩu mở khóa Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đ..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Hard reset treo logo Vertu Diamond. Fixme chuyên Hard reset treo logo Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hard reset treo logo Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Mua Vertu Diamond lỗi hư main bể màn không sửa được. Fixme chuyên Mua Vertu Diamond lỗi hư main bể màn không sửa được, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Mua Vertu Diamond lỗi hư main bể màn không sửa được trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu ..
$100,000.00
Ex Tax:$100,000.00
Brand: VERTU
Sửa jack cắm tai nghe Vertu Diamond. Fixme chuyên Sửa jack cắm tai nghe Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa jack cắm tai nghe Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Kh..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Sửa vô nước mất nguồn Vertu Diamond. Fixme chuyên Sửa vô nước mất nguồn Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Sửa vô nước mất nguồn Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Kh..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay camera Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay camera Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay camera Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay kính cảm ứng Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay kính cảm ứng Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay kính cảm ứng Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay loa ngoài, chuông Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay loa ngoài, chuông Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay loa ngoài, chuông Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định...
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay màn hình Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay màn hình Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay màn hình Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật vi..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay mic Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay mic Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay mic Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hàng Xem kỷ thuật viên của chúng tô..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay nút nguồn, volume Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay nút nguồn, volume Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay nút nguồn, volume Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định...
$0.00
Ex Tax:$0.00
Brand: VERTU
Thay ổ sim sóng yếu Vertu Diamond. Fixme chuyên Thay ổ sim sóng yếu Vertu Diamond, sửa chữa bảo hành Diamond  Vertu Diamond. Fixme - Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Thay ổ sim sóng yếu Vertu Diamond trước mặt khách hàng và theo đúng tiêu chuẩn quy trình thay thế được Vertu quy định. Khách hà..
$0.00
Ex Tax:$0.00
Showing 1 to 12 of 16 (2 Pages)